Data

  • Valg av utstyr
  • Valg av program
  • Installasjon av filserver
  • Domeneadministrasjon
  • Hosting på eigen web- og epostserver
  • Verktøy for Google m.m.
  • WordPress
  • Nettkalendar
  • Oppdatering og kopiering

Sjå sønnesyn.no