Informasjon

Kontaktinfo:  Ole Jan Sønnesyn, 
Bruheim 226, 6873 Marifjøra
Mobil: 91719223 (Send SMS)

Utdrag av CV

Arbeidspraksis:      
Josvanger Elektro as Rådgjevar
Rådgjevar
Dagleg leiar
Rådgjevar
Rådgjevar
1.2.16 – 17.3.16
1.2.11 – 31.1.16
1.2.07 – 31.1.11
1.4.2000
1.4.1999
Timebetalt
100%
100%
100%
60%
Lærdal trygdekontor Konsulent 25.3.99 – 31.3.2000 40,00%
Luster Trygdekontor Trygdesjef 12.8.1987 – 23.3.2000  
Trygderevisjonene Sogndal distrikt Trygderevisor
Konsulent
Revisorassistent
16.12.1981 –  11.8.1987
1.5.1980 – 15.12.1981
1.4.1974. – 30.4.1980
 
Bærum Trygdekontor Saksbehandlar 1973 – 1974  
Rikstrygdeverket   1969 – 1973  

 

Utdanning

Pedagogikk

 

Sogndal
Lærarhøgskule

 

1992 – 93

 

1/2 årig praktisk-pedagogisk utdanning

Vidareutdanning for trygdefunksjonærar Møre og Romsdal Disgtriktshøgskule. 1980 – 81  
Økonomisk Gymnas Oslo realskole og gymnas for voksne 1971 – 73 Toåris gymnas om kvelden i tillegg til full jobb.
Grunnleggende yrkesskole for handel og kontorarbeid Årdal handels- og kontoryrkesskole 1968 – 69  
HMS for ledere NHO 2007  
Arbeidsmiljøopplæring Arbeids- og miljøinstituttet 1994  
Arbeidsledelse Trygdeetatskolen 1987  
Revisjonsteknikk for trygderevisjonen del II Trygdeetatskolen 1985 Rapportering, Planlegging, Vesentlighet, Risiko, Vurdering av indre kontroll
Revisjonsteoretisk videreføring Trygdeetatskolen 1983 Indre kontroll, God revisjonsskikk, Revisjonsteknikk, Revisjonsmetoder, Utvelgelse / stikkprøving.
Forholdet til de reviderte enheter.


Kontaktinfo:  Ole Jan Sønnesyn, 
Bruheim 226, 6873 Marifjøra
Mobil: 91719223 (send SMS)