Informasjon

Kontaktinfo:  Ole Jan Sønnesyn, 
Bruheim 226, 6873 Marifjøra
Mobil: 91719223 (Send SMS)

Utdrag av CV

Arbeidspraksis:
Josvanger Elektro as Rådgjevar
Dagleg leiar
Rådgjevar
Rådgjevar
1.2.11 – 31.1.2016
1.2.07 – 31.1.2011
1.4.2000
1.4.1999
100%
100%
100%
60%
Lærdal trygdekontor Konsulent 25.3.99 – 31.3.2000 40,00%
Luster Trygdekontor Trygdesjef 12.8.1987 – 23.3.2000
Trygderevisjonene Sogndal distrikt Trygderevisor
Konsulent
Revisorassistent
16.12.1981 –  11.8.1987
1.5.1980 – 15.12.1981
1.4.1974. – 30.4.1980
Bærum Trygdekontor Saksbehandlar 1973 – 1974
Rikstrygdeverket 1969 – 1973
Pedagogikk Sogndal Lærarhøgskule 1992 – 93 1/2 årig praktisk-pedagogisk utdanning
Vidareutdanning for trygdefunksjonærar Møre og Romsdal Disgtriktshøgskule. 1980 – 81
Økonomisk Gymnas Oslo realskole og gymnas for voksne 1971 – 73 Toåris gymnas om kvelden i tillegg til full jobb.
Grunnleggende yrkesskole for handel og kontorarbeid Årdal handels- og kontoryrkesskole 1968 – 69
HMS for ledere NHO 2007
Arbeidsmiljøopplæring Arbeids- og miljøinstituttet 1994
Arbeidsledelse Trygdeetatskolen 1987
Revisjonsteknikk for trygderevisjonen del II Trygdeetatskolen 1985 Rapportering, Planlegging, Vesentlighet, Risiko, Vurdering av indre kontroll
Revisjonsteoretisk videreføring Trygdeetatskolen 1983 Indre kontroll, God revisjonsskikk, Revisjonsteknikk, Revisjonsmetoder, Utvelgelse / stikkprøving.
Forholdet til de reviderte enheter.


Kontaktinfo:  Ole Jan Sønnesyn, 
Bruheim 226, 6873 Marifjøra
Mobil: 91719223 (send SMS)